ក្រសួងព័ត៌មាន ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ មានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមអំពីការផ្តល់ជំនួយជាថវិកា ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ចន្លោះពី ៥០០ដុល្លារ ដល់ ១៥០០ដុល្លារ ដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន ដែលក្នុងនោះក៏មានភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់រូបភាព របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អមជាមួយរូបប្រជាជន ដើម្បីជាការអូសទាញ ដែលនេះជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយ - គេហទំព័រ ឃិន ជុន ធីវី អនឡាញ
សូមស្វាគមន៍ www.kcntvonline.com មានទទួលសេវាកម្ម ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ /ទំនាក់ទំនង /Tel:....

Breaking

ក្រសួងព័ត៌មាន ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ មានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមអំពីការផ្តល់ជំនួយជាថវិកា ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ចន្លោះពី ៥០០ដុល្លារ ដល់ ១៥០០ដុល្លារ ដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន ដែលក្នុងនោះក៏មានភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់រូបភាព របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អមជាមួយរូបប្រជាជន ដើម្បីជាការអូសទាញ ដែលនេះជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយ


 ក្រសួងព័ត៌មាន ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ មានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមអំពីការផ្តល់ជំនួយជាថវិកា ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ចន្លោះពី ៥០០ដុល្លារ ដល់ ១៥០០ដុល្លារ ដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន ដែលក្នុងនោះក៏មានភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់រូបភាព របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អមជាមួយរូបប្រជាជន ដើម្បីជាការអូសទាញ ដែលនេះជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយ


No comments:

Post a Comment

Pages